Yhteiskunta

This category contains 15 posts

Etelän baptistien dilemma

http://charismamag.com/cms/news/archives/100908.php Nainen (Sarah Palinin) on sopiva presidentiksi, mutta ei hengelliseksi johtajaksi, joka on vain miehen rooli. Argumentointi alkaa fokusoitumaan harhaopin ytimeen. Kyse ei ole naisen ‘luonnollisista, Jumalan luomista’ rooleista tai lahjoista, vaan…….? Arvattavasti ainoa looginen syy pohjimmiltaan on ajatus, että naisen suhde Jumalaan on jotenkin heikompi – hän tarvitsee miestä väliin eli on olemassa hierarkia … Continue reading

Avioliitto-opetus syrjii isiä

Avioliittokoulukeskustelun yhteydessä on noussut esille käsitys tasa-arvosta ja erilaisuudesta avioliitossa. Erilaisuus nähdään miehen suurempana luontaisena aloitteellisuutena ja vastuullisuutena kodin ulkopuolisista asioista. Naista taas pidetään luontaisesti vastaanottavaisempana, kotiin ja lapsiin suuntautuneena. Stereotyyppinen nais- ja mieskuva palveli historiassa miesten valta-asemaa ja oli perusteluna sille, että naisia ei päästetty yliopistoihin tai palkkatyöhön. Toisin on tänään. Kirjan (Kasvun hedelmät … Continue reading

Luonnollisen järjestyksen vs. luonnollisen tasa-arvon teologiaa

Sekä kristittyjen että ei-kristittyjen keskuudessa on kautta aikojen elänyt näkemyksiä, joiden mukaan maalliset järjestykset perustuvat muuttumattomaan luonnonjärjestykseen. Ihmisten väitetty luonnollinen erilaisuus perustelee vallanjaon maallisissa ja hengellisissä yhteisöissä, niin yhteiskunnassa kuin perheessäkin. Esimerkiksi teologian dosentti Elina Vuola tarkastelee kirjassaan “Köyhien Jumala” (1991) valkoisen Etelä-Afrikan apartheid- eli rotuerottelujärjestelmän teologisia perusteita. Etelä-Afrikan valkoiset protestanttiset kirkot tarjosivat rotuerottelulle ideologian, … Continue reading

Tasa-arvo Apartheidissa

Nämä tasa-arvo/erilaisuus/samanlaisuus – jutut ovat kiinnostavia ja lähellä sydäntäni myös valtio-opin tutkijana. Etelä-Afrikan Apartheid-järjestelmä on muuten viimeisin (ainakin minun tietääkseni) jolloin rotujen välillä sovellettiin tätä tasa-arvo/hierarkkinen erilaisuus -mallia valtiollisella tasolla. Apartheid-ideologia oli vahvasti kristillinen ja perustui osin samoihin Raamatun kohtiin kuin HNMKY:n aviomies-vaimo-hierarkkia. Muutenkin ajattelu on hyvin samanlainen kuin HNMKY:n sukupuolten välinen ”hierarkkinen tasa-arvo”. Kysymyksessä … Continue reading

Kun tasa-arvosta tulee vallankäytön väline..

Näkemys ihmisten tasa-arvosta päätyy helposti palvelemaan vallitsevia valtarakenteita, sen sijaan että antaisi välineitä epäkohtien korjaamiseksi. Näin argumentoi Sirkku Hellsten oikeudenmukaisuutta käsittelevässä kirjassaan (Oikeutta ilman kohtuutta. Modernin oikeudenmukaisuuskäsityksen kritiikkiä. Gaudeamus 1996). Jos ajattelemme, että jokainen ihminen on syntynyt tasa-arvoiseksi ja samalla liitymme moderniin liberalistiseen käsitykseen ihmisten vapaudesta ja individualismista, tähän ongelmaan päädytään varsin luontevasti. Kun yksilön … Continue reading

Luuk 3:1-20. Johannes ja Jeesus rintarinnan Suomessa?

Aika jännä juttu että Johannes ja Jeesus syntyivät samoihin aikoihin äideille jotka tunsivat toisensa. Jeesus jo vaikutti kun Johannes vielä saarnasi. Johannes neuvoo tässä yhteiskuntansa vaikuttajia, valtion virkamiehiä (publikaanit) ja sotilaita, ja kaikkea kansaa. Matteuksen rinnakkaisessa kohdassa puhe kohdistuu samoin sanoin sen ajan herätysjohtajiin (fariseukset) ja oppineisiin (kirjanoppineet). Ajattelen, että meidät on kaikki kutsuttu tämän … Continue reading

Äänestä naista – äänestät enemmän kuin itseäsi!

Jos mies ja nainen olisivat suiki samanluontoisia ja niinmuodoin katsoisivat asioita samoilla silmillä; jos heidän tunteensa, ajatustapansa, taipumuksensa, tarpeensa olisivat samanlaiset, siinä tapauksessa ei naiset niinkään tärkeästi tarvitsisi eikä vaatisi äänenvuoroa yhteiskunnassa. Näin naisten äänioikeutta perusteli Lucina Hagman vuonna 1889. Samoin sanoin voidaan tänä päivänä perustella pyrkimystä lisätä naisten osuutta kansanedustajiemme joukossa. Kiinalaisen sanonnan mukaan … Continue reading

Vuorisaarna uudistajan rukouksena. Matt 5:21-6:34.

Joku vuosi sitten yritin imitoida Martin Luther Kingiä, ja luin vuorisaarnaa päivittäin jonkin aikaa. Siinä on muuten voimaa. Siitä tulee rukous. Vuorisaarnan rukouksen voima oli (ja on) erityisen suuri kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa, varsinkin jos miettii sen sanomaa maskuliinisina pidettyjen arvojen mukaan elävälle kulttuurille. Carrie Miles on tästä kirjoittanut paljon ja ovat näitä muutkin tutkineet. Siinä kulttuurissa … Continue reading

Murhe, joka muuttaa maailmaa. Matt 5:3-12.

Vuorisaarna oli Martin Luther Kingin seuraajien jokapäiväisessä lukuohjelmassa. Ja muistaakseni myös Mahatma Gandhi poimi siitä itselleen toiminta-ajatusta. Nämä ‘autuaat’ murehtivat mustien tai sorrettujen intialaisten asemaa, ja muuttivat maailmaa. Heillä oli unelma, ja heillä oli murhe, jonka kanssa he elämänsä elivät. En usko että oli sattumaa, että Vuorisaarna oli juuri heidän lukulistansa kärkipäässä. Se murhe mitä … Continue reading

Joh. 8. Aids ja ABC

Aviorikoksen tehnyt nainen, joka oli tavattu itse teossa, tuodaan tässä kivitettäväksi. Teon toinen osapuoli ei ollut silloin, niin kuin ei ole usein nykyäänkään, syytettynä. Monille nykyajan fariseuksille ‘feminismi’ on jotain jota vastaan taistella. Samat kristityt katselevat käytännössä vierestä naisten tappamista. Mm. Ugandassa tai Ruandassa on paikoin tapana että nainen on koko veljeskatraan tai suvun yhteistä … Continue reading

Mitä eroa simpanssien ja ihmisten vallankäytöllä?

Tästä linkistä voit lukea nisäkkäiden tutkijan Frans de Waalin haastattelun Spiegel-lehdessä. Aiheina mm. mitä yhteistä on simpanssien sisäisillä ja Blair:n ja Bush:n suhteella. Puhutaan miehistä ja naisista ja vallasta, johtajuudesta, kilpailusta, empatiasta, yhteistyöstä, yhteisöstä ja mainitaan myös suomalainen tutkimus tyttöjen vs. poikien anteeksiantamattomuudesta. Juttu päättyy toteamukseen, että niin sisäisesti ristiriitaista eläintä ei ole maapallolla elänyt … Continue reading

Mohandas K. Gandhi Autobiography: My experiments with truth

Luin kesällä Gandhin omaelämäkerrallisen kirjan (The Story of My Experiments with Truth, Dover ed. 1983, originally published 1948). Kirja ajoittuu 1900-luvun alkuun. Varsin mielenkiintoinen tarina tasa-arvonkin kannalta. Gandhi tutustui moniin muihinkin uskontoihin kuin hindulaisuuteen. Kristinuskosta häntä puhutteli erityisesti vuorisaarnan haaste väkivallattomuuteen. Hyvällä pahaan vastaaminen oli hänelle tärkeä juttu. Intiassa Gandhilla ei aluksi ollut rohkeutta lähteä … Continue reading

Aatamin helppo elämä

Ystäväni Patti Ricotta kyseli Jumalalta miksi ihmeessä luomiskertomuksessa on nämä pitkät tarinat kullasta, jalokivistä ja joista yms. mitä Aatamilla puutarhassa oli. Miksi ei mennä suoraan meitä kiinnostavaan asiaan eli ihmisen luomiseen? Hänen saamansa oivallus on karkeasti seuraavanlainen. Jumala kuvaa konkreettisesti miten Aatamilla oli elämässään kaikki mitä ihminen voisi haluta: helppo elämä, hyvä työ, runsan omaisuus … Continue reading

1 Kor 11:3. Kuka on kenenkin pää? Vai apu?

Paavali käyttää tässä kielikuvia valaistakseen sitä, että Jumala on luonut meidät vastavuoroisuuteen – ei toista ilman toista, jokainen ruumiin osa on tasavertainen ja ainutlaatuisella tavalla erilainen ja myös luotu ainutlaatuista tehtävää varten täällä maan päällä – siis tarvitsemaan toisia myös. Siksi on suorastaan järjetöntä olla ottamatta toisia huomioon. Sama kuin ampuisi itseään. Usein tämä tulkitaan … Continue reading

Luominen ja lunastus

Miksi maailmassa on eriarvoisuutta, sortoa ja epäoikeudenmukaisuutta? Ihmiset ovat epäluuloisia toisiaan kohtaan ja usein pelkäävät toisiaan. Onneksi on myös luottamusta, rohkaisua, arvostusta ja rakkautta, mutta usein näissä on myös mukana epävarmuutta. Kuitenkin ihmisten syvin kaipuu on olla arvostettu, hyväksytty ja rakastettu. Millä tavoin tämä kaipuu olisi tyydytettävissä? Valta, rikkaus ja muu ei lopultakaan tuo tätä, … Continue reading

Arkisto

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Blog Stats

  • 22,321 hits