Valta ja uskonnollisuus

This category contains 28 posts

Rauhaa ja turvaa kristittyyn kotiin

Tapasin kesällä Dr. Catherine Kroegeria, joka on hyvän ystäväni ystävä, ja oli reilut 20 vuotta sitten perustamassa CBE:tä (Christians for Biblical Equality). Hän on teologian professori ja myös perustanut järjestön nimeltä PASCH (Peace and Safety in Christian home). Jenkeissä – ja Suomessa? – kristittyjen on vaikeata myöntää, että hierarkkinen opetus sukupuolista tuottaa väkivaltaa avioliittoihin. Ongelma … Continue reading

Lasten määrän muotoutumisen ihmeitä lestadiolaisuudessa

Olipa järkyttävän hyvä Voimala-niminen ohjelma eilen Yle 1:llä, jossa vanhoillislestadiolaiset (nykyiset ja entiset) keskustelivat yhteisön ehkäisykiellosta. Katsottavissa tästä. Yhteisön voima on aika raju. Kyllähän se tietysti sosiaalipsykologisista kokeista tiedetään. Paljon mitättömämpikin yhteisön paine saa suuren osan ihmisistä antamaan tappavia sähköiskuja toisille. Aikanaan Stanley Migramin kirja, Obedience to Authority, oli aika hurjaa luettavaa tästä asiasta. Silloin … Continue reading

Tasa-arvo Apartheidissa

Nämä tasa-arvo/erilaisuus/samanlaisuus – jutut ovat kiinnostavia ja lähellä sydäntäni myös valtio-opin tutkijana. Etelä-Afrikan Apartheid-järjestelmä on muuten viimeisin (ainakin minun tietääkseni) jolloin rotujen välillä sovellettiin tätä tasa-arvo/hierarkkinen erilaisuus -mallia valtiollisella tasolla. Apartheid-ideologia oli vahvasti kristillinen ja perustui osin samoihin Raamatun kohtiin kuin HNMKY:n aviomies-vaimo-hierarkkia. Muutenkin ajattelu on hyvin samanlainen kuin HNMKY:n sukupuolten välinen ”hierarkkinen tasa-arvo”. Kysymyksessä … Continue reading

Suomi jenkkikristillisyyden silmin

 Aikajärjestyksessä: 1. Christianity Today kirjoittaa syrjintäoikeudenkäynneistä 2. Äärifundamentalistit Jokelan koulusurmista

Naispappeuden vastustajien kovat ajat

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa vedotaan taas ihmisten tasa-arvoisen ja toisiaan kunnioittavan kohtelun puolesta kirkossakin. Kirjoituksessa todetaan, että ‘kirkon liepeillä ja sen piirissä toimii yhdistyksiä, jotka lietsovat naispappeuden vastaista ajattelua, minkä seurauksena kirkossa toimii jo naispappeuden vastustajien uusi sukupolvi’. Tottahan tämä on, mutta miksi tässä tilanteessa yhä ollaan? Kirkossa on ajateltu naiivisti että aika ratkaisee ongelmat. Ongelmien … Continue reading

Luuk 1. Spontaania ylistystä

Tänä aamuna Kannelmäen seurakunnan jumalanpalveluksessa Virpi Koskinen saarnasi varsin sanoisinko profeetallisesti. Seurakuntamme papit ovat viime aikoina toimittaneet jumalanpalveluksia, joissa ev.lut. kaavan sisällä on sanoma ja juoni. Alkurukouksista, johdannoista, saarnasta ja virsien säkeistöistä kutoutuu sanoma, tavalla joka ei voi olla puhuttelematta. Olen jo oppinut jännittyneenä odottamaan saarnan sanoman vähittäistä avautumista. Pappimme aloitti saarnan viittaamalla ajankohtaiseen keskusteluumme … Continue reading

Luuk.6:1-45. Rakkautta vai auktoriteettien uhmaamista?

Jeesus ei vain parantanut sapattina vastoin juutalaisten sääntöjä, vaan hän tekee tässä niin erityisen huomiota herättävällä tavalla synagoogassa. Hän ei parantanut hiljaa synagoogan takanurkassa, vaikka hän tiesi että lainopettajat ja fariseukset etsivät todistetta siitä, että Jeesus parantaisi sapattina. Täysin tietoisena tilanteesta hän opetti ja kutsui sairaan miehen synagoogan etuosaan ja paransi hänet siinä fariseusten edessä. … Continue reading

Tuomiokapitulin uudet ohjeet papeille – Koivistolle varsinkin

Tampereen tuomiokapituli on antanut Markku Koivistolle 14 vaatimusta, jotka hänen on hyväksyttävä, jos haluaa toimia luterilaisen kirkon pappina. Alla ohjeistus ja omat kommenttini niihin. Lähde: http://www.tampereenhiippakunta.fi 1. ‘Koivisto sanoo pappina sitoutuneensa luterilaiseen kastekäsitykseen. Hänen on toimittava käytännössä niin, että lapsena kastettuja ei liikkeen piirissä kasteta uudelleen. ‘ Ihan hyvä ja luulisi olevan mahdollinen asia. On … Continue reading

Nokia Missio vs tuomiokapituli: käännösvirheitä?

Nokia Missio siteeraa etusivullaan tuomiokapitulin tämän päiväisia oheita/vaatimuksia, esim näin (tummennukset omani): Ohjeistus 10: “Koiviston on lopetettava sellainen toiminta, joka voidaan kokea käskyksi tai painostukseksi tehdä uskonratkaisu”. Tuomiokapitulin sivulla ohjeistuksen 10:n kohdalla lukee: 10. Evankelioivassa julistuksessaan ja kutsussaan Kristuksen seuraamiseen Koiviston on lopetettava käskeminen tai painostaminen uskonratkaisun tekemiseen. Nokia Mission etusivulla tänään: ‘Markun kommentti: En … Continue reading

Herätysjohtajien ja kirjanoppineiden kääntymys? Matt 3:7-11

Hurskaaseen ajatteluun kansaa ohjaava Johannes ei tässä tekstissä ilahdu suuresti kun herätysjohtajat (fariseukset) ja kirjanoppineet (saddukeukset) tulevat kasteelle ja ripittää heitä seuraavasti: ‘Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy!’ Nämä ‘Pyhät ja oppineet’ ajattelivat olevansa ‘Abrahamin lapsia’, ja luulivat sen riittävän. Synnintunnustus ja Johanneksen … Continue reading

Ester 1. Kunnioittamisen vaikea taito

Kuningas Kserkses käskee kuningatar Vastin esittelemään kauneuttaa kaikkien kansojen ruhtinaille. Vasti kieltäytyi, ja menetti kuninkaallisen arvonsa. Vastin kieltäytymisen syytä ei mainita. Olisiko Jumala puhunut Vastille, siinä kuin muillekin vallanpitäjille? Kieltäytymällä hyväksikäytöstä tie avautui Esterille ja juutalaisten pelastumiselle. Vasti näyttää olevan aikansa feministi. Vastin kohtalon kokevat monet nykyajan Vastitkin. Kserkses taas näyttää olevan epävarma johtaja, tai … Continue reading

1 Tim. Timoteuksen vaikea tehtävä

Timoteuskirjeen kirjoittamisen tarkoituksen voi ymmärtää niin, että Paavali lähetti Timoteuksen Efesokseen pysäyttämään ‘henkien ja riivaajien oppien lobbaajien’ vaikutusvallan (1:3; 4:1). Usein ajatellaan, että tässä Paavalin ratkaisu harhaopettajiin on kirkkojärjestys. Gordon Fee kuitenkin esittää, että tässä ei olekaan kyse ulkopuolelta tulevasta oppien lobbaajista (kuten vaikkapa Galatian srk:ssa), vaan nimenomaan seurakunnan johdon toimesta tapahtuvasta ihmisten harhaan johtamisesta. … Continue reading

Alamaisuuden suorittamista

Alamaisuuden pitäisi olla ennen kaikkea aina molemminpuolista. Usein alamaisuutta yritetään suorittaa ”hampaat irvessä” tai nöyristellen, koska sitä pidetään esimerkiksi hyvän vaimon ominaisuutena. Tällainen avioliitto-opetus on surullisen vallitsevaa vielä kristillisissä piireissä. Olen itsekin nuorena aviovaimona saanut tällaista opetusta seurakuntani taholta ja yritin toteuttaa tuota hyvän vaimon mallia, vain huomatakseni, että yksinpuolinen alamaisuus ei vielä tee avioliitosta … Continue reading

Gal 4:21-31 Lupauksen verukkeella sotaan?

1 Moos kirjassa luvussa 16 ja 21 kerrotaan Abrahamista ja Saarasta seuraavaa: – Jumala antaa Abrahamille lupauksen lapsesta – Saara ei kestä tilannetta kun lasta ei tule (naisen identiteetti yhä lapsessa kehitysmaissa), ja puhuu Abrahamin ympäri tekemään lapsen Saaran orjan, Hagarin, kanssa. – näin syntyy inhimillisesti tuotettu Ismail Saaran tahdosta ja Haagar palvelee emäntäänsä kuten … Continue reading

Synnin seuraukset miehelle ja naiselle: työn raskautta, surua, valtataistelua

Jumala itse puhutteli naista ja miestä lankeemuksen jälkeen kertoen heille mitkä olisivat seuraukset (1 Moos 3:16-18). Kyse ei ollut Jumalan tahdosta tai määräyksestä niin kuin eräät teologit opettavat halutessaan perustella naisen alisteista asemaa. Sekä mies että nainen kääntyvät Jumalasta, elämänsä todellisesta alkusyystä ja lähteestä, toissijaisen elämän lähteensä puoleen: mies maan (työ) ja nainen miehen. Tästä … Continue reading

1 Joh. 1. Valoa vai tuhoisaa uskonnollisuutta?

Näinä päivinä olen joutunut miettimään uskonnollisuuden ja vääränlaisen auktoriteettiuskollisuuden tai sen vaatimuksen tuhoisuutta. Hyvä ja kieroutunut kasvavat välillä kovinkin sulassa sovussa. Ev.lut. kirkon webbisivuille on koottu piirteitä, joita löytyy tuhoisasta uskonnollisuudesta. Miten helppoa tähän suuntaan onkaan mennä yhteyden ja yhteisöllisyyden kaipuussa uskonnollisuuden siivittämänä. TUHOISAN USKONNOLLISUUDEN TUNNUSPIIRTEITÄ Ryhmän johdolla on ehdoton valta Ryhmän johtajalla on ylin … Continue reading

Miksi tasa-arvo on niin tärkeää?

Mielestäni siinä on kyse perustavaa laatua olevasta Jumalan luomistyöstä. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Tämä jos mikä vaatii ottamaan vakavasti jokaisen ihmisen olemuksen ja aseman. Jokainen ihminen on luotu täsmälleen samanvertaiseksi niin Jumalan kuin ihmisten edessä ja samalla tavalla olemaan luonnon viljelijänä ja varjelijana. Jos otetaan tosissaan luomiskertomus, nähdään siinä ihminen korkeimpana luomakunnan osana maan … Continue reading

1 Kor 11:3. Kuka on kenenkin pää? Vai apu?

Paavali käyttää tässä kielikuvia valaistakseen sitä, että Jumala on luonut meidät vastavuoroisuuteen – ei toista ilman toista, jokainen ruumiin osa on tasavertainen ja ainutlaatuisella tavalla erilainen ja myös luotu ainutlaatuista tehtävää varten täällä maan päällä – siis tarvitsemaan toisia myös. Siksi on suorastaan järjetöntä olla ottamatta toisia huomioon. Sama kuin ampuisi itseään. Usein tämä tulkitaan … Continue reading

Tulkinnasta miehen hallinta-asemasta naiseen

Uskon, että Jeesus kuolemallaan on meidät kaikki vapauttanut, siis myös naiset vääristä alamaisuussuhteista. Yhteyden yhtenä tärkeänä toteutumisen mahdollistajana mielestäni on ymmärrys miesten ja naisten tasavertaisuudesta Jumalan silmissä ja että meidät on yhdessä luotu luomaan elämää Jumalan tahdon mukaisesti.Olemaan osallisia suuresta armosta Jeesuksen sovitustyön kautta. Tunnustamaan Hänet meidän pääksemme ja olemalla osa Hänen ruumistaan tasavertaisina IHMISINÄ, … Continue reading

1 Ms 5:2. Minkä nimen Jumala antoi meille?

‘ Hän (Jumala) loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja hän siunasi heidät ja antoi heille nimeksi adam (ihminen) silloin kun heidät luotiin ‘ (1 Ms 5:2). Usein kuulee, että ensimmäinen mies antoi naiselle nimen (niin kuin eläimille), joten se merkitsee, että Jumala loi miehen hallitsemaan naista. Mutta koska tämä nimenanto tarkalleen tapahtuikaan? Mies antoi naiselle … Continue reading

1 Ms. 1:26: Kenen hallitsijoita olemme?

Jumala loi meidät hallitsemaan luomakuntaansa. Luomiskertomus kertoo vielä tarkalleen väärinkäsitysten välttämiseksi ketä meidän pitikään hallita: meren kaloja taivaan lintuja karjaeläimiä maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu Listalta puuttuu jotain? Siitä puuttuu kokonaan toiset ihmiset. Jumala ei antanut ensimmäiselle miehelle ja naiselle valtuuksia hallita toisia ihmisiä. Sen sijaan ensimmäiselle miehelle ja naiselle annettiin yhteinen … Continue reading

Luominen ja lunastus

Miksi maailmassa on eriarvoisuutta, sortoa ja epäoikeudenmukaisuutta? Ihmiset ovat epäluuloisia toisiaan kohtaan ja usein pelkäävät toisiaan. Onneksi on myös luottamusta, rohkaisua, arvostusta ja rakkautta, mutta usein näissä on myös mukana epävarmuutta. Kuitenkin ihmisten syvin kaipuu on olla arvostettu, hyväksytty ja rakastettu. Millä tavoin tämä kaipuu olisi tyydytettävissä? Valta, rikkaus ja muu ei lopultakaan tuo tätä, … Continue reading

Ef. kirje 5:21-33. Alamaisuus ja Aristoteleen perhekoodi

En tiedä kumpi on vaikeampaa, oppia oikeanlaista alamaisuutta/alistumista vai oppia olemaan alistumatta väärällä tavalla. Oikea alamaisuus on se ehkä haastavin ja hienoin juttu, koska siinä on kristinuskon ydin. Uskon, että sen kun löytää on löytänyt identiteettinsä Kristuksessa. Tämä on ollut minun matkantekoa aika konkreettisesti ja matka jatkuu. Ef.5 on ehkä vaikein juttu mitä Raamatussa on … Continue reading

Ef. kirje 2:11-22. Väliverho repesi.

‘Ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien (ihmisryhmien) välille.’ Minua on puhutellut kovasti, se kuinka paksu väliverho kaikkein pyhimpään repesi ylhäältä alas sillä hetkellä kun Jeesus kuoli. Jerusalemin temppeli koostui suorastaan näistä raja-aidoista ihmisryhmien välillä. Oli ylimmäinen miespappi joka vain kerran vuodessa meni kaikkein pyhimpään sovittamaan kansan syntejä, sitten oli … Continue reading

Gal. 3:19-29

Tämä on kommentti Hannu Vuorisen blogissa olevaan tekstiin: Takaisin alkuperäiseen suunnitelmaan. Niin lupauksen aikakaudella Kristus itse on se lupauksen täyttymys (=Linnanmäki). Sopimus piti sisällään paitsi Jumalan hyvät hengelliset lait (vrt. 10 käskyä) myös miespappeuden, jossa leviläiset olivat välittäjiä kansan ja Jumalan välillä. Ja oli ylimmäinen miespappi, joka meni kerran vuodessa kaikkein pyhimpään temppelissä sovittamaan kansan … Continue reading

Arkisto

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Blog Stats

  • 22,321 hits