Seurakunta

This category contains 26 posts

Etelän baptistien dilemma

http://charismamag.com/cms/news/archives/100908.php Nainen (Sarah Palinin) on sopiva presidentiksi, mutta ei hengelliseksi johtajaksi, joka on vain miehen rooli. Argumentointi alkaa fokusoitumaan harhaopin ytimeen. Kyse ei ole naisen ‘luonnollisista, Jumalan luomista’ rooleista tai lahjoista, vaan…….? Arvattavasti ainoa looginen syy pohjimmiltaan on ajatus, että naisen suhde Jumalaan on jotenkin heikompi – hän tarvitsee miestä väliin eli on olemassa hierarkia … Continue reading

Omatunto ja naispapit luterilaisuudessa

Piispa John Vikström on kirjoittanut teemasta mielenkiintoista tekstiä viime vuoden puolella tässä koskien naispappeuden vastustajien argumentoinnin puutteita, eli sitä miten asiasta on tehty virkakysymys (mitä se ei luterilaisuudessa ole) ja unohdettu ‘alamaisuus’-kysymys, mikä olisi oikea, mutta vaiettu perustelu naispappeuden vastustajille. Näin siis Vikströmin mukaan. Kommentteja?

Maallikkojen rooli kirkossa

Saara Ruokonen kirjoitti aiemmin Kotimaa-lehdessä (myös tässä blogissa aiemmin) mm. siitä miten maallikot ovat usein kirkossa vain toiminnan kohteita. Tämä teema on pyörinyt mielessäni paljonkin kun olen istunut teologisen tiedekunnan luennoilla. Maallikkoja ei juurikaan mainita. Huomio tuntuu kiinnittyvän enemmän toiminnan suorittamisen sisältöön ja tapoihin. Maallikot vain maallistuvat, individualisoituvat, tai eivät välitä auktoriteeteista. Jos jumalanpalvelus on … Continue reading

Miksi seurakunnissa on naisenemmistö?

Miksi naisia syrjivissä seurakunnissa enemmistö seurakuntalaisista on naisia? Olen huomannut, että jos pastorit ja vanhimmisto tai johtotiimi koostuu vain miehistä, sitä vähemmän seurakunnassa on miehiä. Tämä on oikeastaan aika loogista. Jos nimittäin johtajuus ankkuroidaan miehiin, seurakunnasta saattavat paeta sellaiset miehet, jotka eivät ehdi/jaksa/halua pyrkiä seurakunnan johtajistoon. Mies voi kokea noloksi olla riviseurakuntalainen, jos miehisyys yhdistetään … Continue reading

Bill Hybelsin sanojen voima…

Christianity Today:n (suuri kristillinen jenkkilehti) blogissa raportoidaan seurakunnan istuttajien konferenssista, johon ison jenkkiseurakunnan pastori Mark Driscoll oli tehnyt filmin pätkän. Filmistä kävi selväksi, että vain miehet ovat tämänkaltaisia Jumalan sotureita. Filmin jälkeen Bill Hybels oli todennut, että myös naisilla on hengellisiä lahjoja srk:n perustamisessa. Yleisö oli läsnäolijoiden todistuksen mukaan taputtanut voimakkaasti nimenomaan Hybelsin lauseen jälkeen. … Continue reading

Piispa Pihkalan haastattelu ja kapea tie

Tämän viikkoisessa Kirkko ja Kaupunki -lehdessä (4.4.2007) on piispa Juha Pihkalan haastattelu koskien mm. sitä, miten Nokiamission ulkopuolella tulisi suhtautua Tampereen tuomiokapitulin antamaan ohjeistukseen. Tämä koko prosessi on vienyt minua miettimään uudelleen karismaattisuuden vaaroja. Jos äärimmäinen fundamentalismi tuntuu kieltävän lihaksi ja kulttuuriin tulleen Jeesuksen joka suostui tulemaan ja elämään ihmisenä, luopumaan tasavertaisuudestaan Jumalan kanssa (Fil.2), … Continue reading

Naispappeuden vastustajien kovat ajat

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa vedotaan taas ihmisten tasa-arvoisen ja toisiaan kunnioittavan kohtelun puolesta kirkossakin. Kirjoituksessa todetaan, että ‘kirkon liepeillä ja sen piirissä toimii yhdistyksiä, jotka lietsovat naispappeuden vastaista ajattelua, minkä seurauksena kirkossa toimii jo naispappeuden vastustajien uusi sukupolvi’. Tottahan tämä on, mutta miksi tässä tilanteessa yhä ollaan? Kirkossa on ajateltu naiivisti että aika ratkaisee ongelmat. Ongelmien … Continue reading

Luuk 9. Mustavalkoiset silmälasit

Tämä luku kertoo monta esimerkkiä siitä miten vaikeaa ihmisten oli seurata Jeesusta muiden rakastamisessa. On helpompi jäädä kirkastusvuorelle. Jumala sen ilmestyksen antoi, ja sillä oli tarkoitus, mutta ei se kauan kestänyt. Sen voimalla oli tarkoitus mennä vaikeisiin paikkoihin, rakastaa. Luvussa on monta kertomusta vaikeuksien laadusta. Pietari seurueineen menettivät suhteellisuuden tajunsa, ja alkoivat rakentaa Moosekselle ja … Continue reading

Luuk 1. Spontaania ylistystä

Tänä aamuna Kannelmäen seurakunnan jumalanpalveluksessa Virpi Koskinen saarnasi varsin sanoisinko profeetallisesti. Seurakuntamme papit ovat viime aikoina toimittaneet jumalanpalveluksia, joissa ev.lut. kaavan sisällä on sanoma ja juoni. Alkurukouksista, johdannoista, saarnasta ja virsien säkeistöistä kutoutuu sanoma, tavalla joka ei voi olla puhuttelematta. Olen jo oppinut jännittyneenä odottamaan saarnan sanoman vähittäistä avautumista. Pappimme aloitti saarnan viittaamalla ajankohtaiseen keskusteluumme … Continue reading

Luuk 5:33-39. Uudet ja vanhat leilit

Nokiamission tilanne ei voi olla pyörimättä mielessäni lukiessani tätä tuttua tekstiä siitä kuinka uutta viiniä ei lasketa vanhoihin leileihin, koska se rikkoisi vanhat leilit. Eikä kukaan, joka on juonut vanhaa viiniä, halua uutta. Hänen mielestään vanha on hyvää. Jeesuksen puhe liittyy tilanteeseen, jossa hänen opetuslastensa toimintatapoja verrataan Johanneksen opetuslasten toimintatapoihin. Olen tottunut ajattelemaan tätä siten … Continue reading

Tuomiokapitulin uudet ohjeet papeille – Koivistolle varsinkin

Tampereen tuomiokapituli on antanut Markku Koivistolle 14 vaatimusta, jotka hänen on hyväksyttävä, jos haluaa toimia luterilaisen kirkon pappina. Alla ohjeistus ja omat kommenttini niihin. Lähde: http://www.tampereenhiippakunta.fi 1. ‘Koivisto sanoo pappina sitoutuneensa luterilaiseen kastekäsitykseen. Hänen on toimittava käytännössä niin, että lapsena kastettuja ei liikkeen piirissä kasteta uudelleen. ‘ Ihan hyvä ja luulisi olevan mahdollinen asia. On … Continue reading

Nokia Missio vs tuomiokapituli: käännösvirheitä?

Nokia Missio siteeraa etusivullaan tuomiokapitulin tämän päiväisia oheita/vaatimuksia, esim näin (tummennukset omani): Ohjeistus 10: “Koiviston on lopetettava sellainen toiminta, joka voidaan kokea käskyksi tai painostukseksi tehdä uskonratkaisu”. Tuomiokapitulin sivulla ohjeistuksen 10:n kohdalla lukee: 10. Evankelioivassa julistuksessaan ja kutsussaan Kristuksen seuraamiseen Koiviston on lopetettava käskeminen tai painostaminen uskonratkaisun tekemiseen. Nokia Mission etusivulla tänään: ‘Markun kommentti: En … Continue reading

1 Tim. 3. Moitteeton, yhden vaimon mies

Seurakunnan katsijuus lähti siitä, että kristillinen elämä näkyi myös ja erityisesti perhe-elämässä. Harhaopettajat ehkä tunnisti juuri siitä, että puheet olivat yhtä ja oma elämä toista. Tästä oman elämän moitteettomuudesta Paavali kirjoittaa myös sanoessaan ’Seurakunnan kaitsijan tulee olla moitteeton, yhden vaimon mies’. Nykyään näkee joskus naispuolisten pappien esittelevän itseään ’yhden miehen vaimoina’. Paavali painottaa tässä vastaavaa … Continue reading

1 Tim. Timoteuksen vaikea tehtävä

Timoteuskirjeen kirjoittamisen tarkoituksen voi ymmärtää niin, että Paavali lähetti Timoteuksen Efesokseen pysäyttämään ‘henkien ja riivaajien oppien lobbaajien’ vaikutusvallan (1:3; 4:1). Usein ajatellaan, että tässä Paavalin ratkaisu harhaopettajiin on kirkkojärjestys. Gordon Fee kuitenkin esittää, että tässä ei olekaan kyse ulkopuolelta tulevasta oppien lobbaajista (kuten vaikkapa Galatian srk:ssa), vaan nimenomaan seurakunnan johdon toimesta tapahtuvasta ihmisten harhaan johtamisesta. … Continue reading

1 Tim. 2. Naisen tulee kuunnella opetusta – tänäänkin?

Tämän luvun voi nähdä koskevan rauhaa ja rukousta kristityn elämässä. Tässä on myös yksi niistä pääkohdista, joita kristikunnassa on käytetty naisten vaientamiseen, ja seurakuntaelämän sisäisen ’rauhattomuuden lietsomiseen’. Tämän kaltaisia kohtia yhdistää se, että niitä ei oikein kukaan ymmärrä, joten hierarkkiseen seurakuntamalliin sitoutuneet miehet (ja naiset) mielellään ottavat nämä kohdat palvelemaan tarkoituksiaan. Nimenomaan jakeet 11-15 ovat … Continue reading

Onko pappi kristittynä aikuisempi kuin maallikko?

Viimeaikoina on Kotimaa-lehdessä käyty keskustelua julistuksen sisällöstä, niin radiohartauksissa kuin jumalanpalveluksissakin. Niissä on oltu huolissaan siitä, ettei sisältö palvele tarkoitustaan tai puhuttele kohderyhmää. Minusta tämä huoli on aiheellinen. Syitä löytyy monia ja yksi niistä on perussuhtautuminen seurakuntalaisiin. Arjen yhteyksiä Olen kotoisin pienestä maalaiskylästä, jossa isäni piti pyhäkoulua ja veti lähetysompeluseuraa naapurin emännän kanssa. Kun koulussa … Continue reading

Yonggi Cho:n delegointiongelmista – puhe Euroopan pastoreille

“Don’t be afraid to empower women,” says the pastor of the world’s largest church. Churches are wrong not to let women become spiritual leaders, David Yonggi Cho told church leaders at a “Discipling a Whole Nation” conference in Italy. “If you ever train the women, and delegate your ministry to them, they will become tremendous … Continue reading

1 Kor 14. Miksi naisten tuli vaieta seurakunnassa?

Tämä kohta on yksi vaikeimpia kohtia ymmärtää tai selittää. Se ei tunnu liittyvän 1 Korinttilaiskirjeen sanomaan, joka puhuu kristittyjen yhteydestä. Tämä kirje puhuu myös yleisestä epäjärjestyksestä Korinttissa. Tämän kaaoksen ajattelen olevan paras lähtökohta tämän ‘naiset vaietkoon’- kohdan ymmärtämiseksi. On mahdollista, että naiset ovat keskenään puhuneet niitä näitä liian äänekkäästi omassa salinsa osassa tuoden tilaisuuteen rauhattomuutta. … Continue reading

Miksi tasa-arvo on niin tärkeää?

Mielestäni siinä on kyse perustavaa laatua olevasta Jumalan luomistyöstä. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Tämä jos mikä vaatii ottamaan vakavasti jokaisen ihmisen olemuksen ja aseman. Jokainen ihminen on luotu täsmälleen samanvertaiseksi niin Jumalan kuin ihmisten edessä ja samalla tavalla olemaan luonnon viljelijänä ja varjelijana. Jos otetaan tosissaan luomiskertomus, nähdään siinä ihminen korkeimpana luomakunnan osana maan … Continue reading

Tulkinnasta miehen hallinta-asemasta naiseen

Uskon, että Jeesus kuolemallaan on meidät kaikki vapauttanut, siis myös naiset vääristä alamaisuussuhteista. Yhteyden yhtenä tärkeänä toteutumisen mahdollistajana mielestäni on ymmärrys miesten ja naisten tasavertaisuudesta Jumalan silmissä ja että meidät on yhdessä luotu luomaan elämää Jumalan tahdon mukaisesti.Olemaan osallisia suuresta armosta Jeesuksen sovitustyön kautta. Tunnustamaan Hänet meidän pääksemme ja olemalla osa Hänen ruumistaan tasavertaisina IHMISINÄ, … Continue reading

Luominen ja lunastus

Miksi maailmassa on eriarvoisuutta, sortoa ja epäoikeudenmukaisuutta? Ihmiset ovat epäluuloisia toisiaan kohtaan ja usein pelkäävät toisiaan. Onneksi on myös luottamusta, rohkaisua, arvostusta ja rakkautta, mutta usein näissä on myös mukana epävarmuutta. Kuitenkin ihmisten syvin kaipuu on olla arvostettu, hyväksytty ja rakastettu. Millä tavoin tämä kaipuu olisi tyydytettävissä? Valta, rikkaus ja muu ei lopultakaan tuo tätä, … Continue reading

Ef. kirje 2:11-22. Väliverho repesi.

‘Ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien (ihmisryhmien) välille.’ Minua on puhutellut kovasti, se kuinka paksu väliverho kaikkein pyhimpään repesi ylhäältä alas sillä hetkellä kun Jeesus kuoli. Jerusalemin temppeli koostui suorastaan näistä raja-aidoista ihmisryhmien välillä. Oli ylimmäinen miespappi joka vain kerran vuodessa meni kaikkein pyhimpään sovittamaan kansan syntejä, sitten oli … Continue reading

Ef.kirje 1:15-23

Paavali rukoilee tässä viisauden ja näkemisen henkeä, että oppisimme tuntemaan hänet, ja näkemään ja tietämään millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, …miten mittaamaton on hänen voimansa, joka meissä vaikuttaa.Tässä luvussa ehkä se viisaus ja voima mitä Paavali peräänkuuluttaa liittyy tän luvun koko sanomaan (jonka olen oppinut Simo Lintiseltä). Jakeessa 10 Paavali käyttää gnostilaisia termejä taivaasta … Continue reading

Gal. 2:1-14. Paavali haastaa Pietarin julkisesti

Olen miettinyt tätä kohtaa Paavalin kommunikaatio-ongelman näkökulmasta. Paavali nousee yksin Pietaria (kolleegaansa) vastaan. Pietari oli valovoimainen apostoli, ja häntä lähti seuraamaan yksi toisensa jälkeen, jopa Barnabas, joka oli Paavalin rohkaisija numero yksi. Tässä evankeliumin keskeisessä jutussa jengi lähti kovin helposti miellyttämään ’srk:n pylväitä’, ja koko lauma seurasi perässä. Miten Paavali nuhtelun suoritti? Jakeessa 14 sanotaan: … Continue reading

Gal. 1:11-24 Paavalin koulu

Mietin, että miten tuosta innokkaasta ‘kirkon puolustajasta’, Saulista, tuli niinkin Hengen varassa kulkeva ihminen. Tekstistä nousee vastauskandidaatti. Jos entisessä elämässä Paavali oli yksi fariseuksista (kuulemma vastasi lähinnä meidän herätysliikkeitä juutalaisuuden sisäisessä jaossa) ja kiinni heidän yhteisössään, niin kääntymyksen jälkeen Paavali ilmeisesti oli 3 vuotta aika yksin tai irrallaan muista apostoleista. Ainakin hän tässä kovasti sitä … Continue reading

Arkisto

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Blog Stats

  • 22,321 hits