Kumppanuus

This category contains 10 posts

Tikkurilan naispapit eri mieltä NMKY:n leirin tasa-arvoisuudesta

Näin selviää Vantaan seurakuntien sivuilta, josta näyttää olevan myös Helsingin Sanomien verkkojulkaisun teksti aiheesta. Nyt tulee julkisuudessakin hyvin selvästi esille se musta-valkoisuus, jolla ihmiset, tässä tapauksessa pastorit Pirkko Yrjölä ja Kristiina Kartano, joko näkevät NMKY:n hierarkkisen opetuksen haitallisuuden tai eivät. Tässä näkyy kirjoittajien täysin toisistaan eroava ymmärrys siitä, mitä Raamattu opettaa ‘tasa-arvosta’. HS:ssä, K&K:ssa tänään … Continue reading

Alamaisuuden suorittamista

Alamaisuuden pitäisi olla ennen kaikkea aina molemminpuolista. Usein alamaisuutta yritetään suorittaa ”hampaat irvessä” tai nöyristellen, koska sitä pidetään esimerkiksi hyvän vaimon ominaisuutena. Tällainen avioliitto-opetus on surullisen vallitsevaa vielä kristillisissä piireissä. Olen itsekin nuorena aviovaimona saanut tällaista opetusta seurakuntani taholta ja yritin toteuttaa tuota hyvän vaimon mallia, vain huomatakseni, että yksinpuolinen alamaisuus ei vielä tee avioliitosta … Continue reading

Aatamin helppo elämä

Ystäväni Patti Ricotta kyseli Jumalalta miksi ihmeessä luomiskertomuksessa on nämä pitkät tarinat kullasta, jalokivistä ja joista yms. mitä Aatamilla puutarhassa oli. Miksi ei mennä suoraan meitä kiinnostavaan asiaan eli ihmisen luomiseen? Hänen saamansa oivallus on karkeasti seuraavanlainen. Jumala kuvaa konkreettisesti miten Aatamilla oli elämässään kaikki mitä ihminen voisi haluta: helppo elämä, hyvä työ, runsan omaisuus … Continue reading

Synnin seuraukset miehelle ja naiselle: työn raskautta, surua, valtataistelua

Jumala itse puhutteli naista ja miestä lankeemuksen jälkeen kertoen heille mitkä olisivat seuraukset (1 Moos 3:16-18). Kyse ei ollut Jumalan tahdosta tai määräyksestä niin kuin eräät teologit opettavat halutessaan perustella naisen alisteista asemaa. Sekä mies että nainen kääntyvät Jumalasta, elämänsä todellisesta alkusyystä ja lähteestä, toissijaisen elämän lähteensä puoleen: mies maan (työ) ja nainen miehen. Tästä … Continue reading

Miksi tasa-arvo on niin tärkeää?

Mielestäni siinä on kyse perustavaa laatua olevasta Jumalan luomistyöstä. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Tämä jos mikä vaatii ottamaan vakavasti jokaisen ihmisen olemuksen ja aseman. Jokainen ihminen on luotu täsmälleen samanvertaiseksi niin Jumalan kuin ihmisten edessä ja samalla tavalla olemaan luonnon viljelijänä ja varjelijana. Jos otetaan tosissaan luomiskertomus, nähdään siinä ihminen korkeimpana luomakunnan osana maan … Continue reading

1 Kor 11:3. Kuka on kenenkin pää? Vai apu?

Paavali käyttää tässä kielikuvia valaistakseen sitä, että Jumala on luonut meidät vastavuoroisuuteen – ei toista ilman toista, jokainen ruumiin osa on tasavertainen ja ainutlaatuisella tavalla erilainen ja myös luotu ainutlaatuista tehtävää varten täällä maan päällä – siis tarvitsemaan toisia myös. Siksi on suorastaan järjetöntä olla ottamatta toisia huomioon. Sama kuin ampuisi itseään. Usein tämä tulkitaan … Continue reading

Tulkinnasta miehen hallinta-asemasta naiseen

Uskon, että Jeesus kuolemallaan on meidät kaikki vapauttanut, siis myös naiset vääristä alamaisuussuhteista. Yhteyden yhtenä tärkeänä toteutumisen mahdollistajana mielestäni on ymmärrys miesten ja naisten tasavertaisuudesta Jumalan silmissä ja että meidät on yhdessä luotu luomaan elämää Jumalan tahdon mukaisesti.Olemaan osallisia suuresta armosta Jeesuksen sovitustyön kautta. Tunnustamaan Hänet meidän pääksemme ja olemalla osa Hänen ruumistaan tasavertaisina IHMISINÄ, … Continue reading

Malta-vaikutus

Olin reilu vuosi sitten lentämässä ystäväni kanssa Afrikkaan. Jumala oli näyttänyt matkalla kumppanilleni, kuinka se luovuus joka syntyy miehen ja naisen välille heidän jakaessa ajatuksiaan saa aikaan attraktiota, joka on Jumalan luomaa ja tarkoitettu syntyväksi silloin kun mies ja nainen luovat yhdessä uutta.. Koska meillä ei ole tälle attraktiolle nimeä, se tulkitaan automaattisesi seksuaaliseksi attraktioksi. … Continue reading

1 Ms 5:2. Minkä nimen Jumala antoi meille?

‘ Hän (Jumala) loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja hän siunasi heidät ja antoi heille nimeksi adam (ihminen) silloin kun heidät luotiin ‘ (1 Ms 5:2). Usein kuulee, että ensimmäinen mies antoi naiselle nimen (niin kuin eläimille), joten se merkitsee, että Jumala loi miehen hallitsemaan naista. Mutta koska tämä nimenanto tarkalleen tapahtuikaan? Mies antoi naiselle … Continue reading

Ef. kirje 5:21-33. Alamaisuus ja Aristoteleen perhekoodi

En tiedä kumpi on vaikeampaa, oppia oikeanlaista alamaisuutta/alistumista vai oppia olemaan alistumatta väärällä tavalla. Oikea alamaisuus on se ehkä haastavin ja hienoin juttu, koska siinä on kristinuskon ydin. Uskon, että sen kun löytää on löytänyt identiteettinsä Kristuksessa. Tämä on ollut minun matkantekoa aika konkreettisesti ja matka jatkuu. Ef.5 on ehkä vaikein juttu mitä Raamatussa on … Continue reading

Arkisto

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Blog Stats

  • 22,321 hits