Avioliitto

This category contains 16 posts

Epätasa-arvo ei ole raamatullista

Kirj. Nina K. Hyttinen Olen juuri saanut valmiiksi pro gradu -tutkielmani parisuhteen valta- ja vastuurakenteista. Tutkimusjoukkona olivat HNMKY:n avioliittoleiriläiset. Tutkimustulosten mukaan tasa-arvoiset ja yhdessä vastuuta kantavat pariskunnat voivat paremmin kuin epätasa-arvoisissa avioliitoissa elävät pariskunnat. Kuitenkin HNMKY:n avioliittokursseilla opetetaan hierarkkista parisuhdetta, jossa mies on vaimon auktoriteetti ja johtaja. Mielestäni on turha väittää tällaista opetusta tasa-arvoiseksi. Vaikka … Continue reading

Avioliitto-opetus syrjii isiä

Avioliittokoulukeskustelun yhteydessä on noussut esille käsitys tasa-arvosta ja erilaisuudesta avioliitossa. Erilaisuus nähdään miehen suurempana luontaisena aloitteellisuutena ja vastuullisuutena kodin ulkopuolisista asioista. Naista taas pidetään luontaisesti vastaanottavaisempana, kotiin ja lapsiin suuntautuneena. Stereotyyppinen nais- ja mieskuva palveli historiassa miesten valta-asemaa ja oli perusteluna sille, että naisia ei päästetty yliopistoihin tai palkkatyöhön. Toisin on tänään. Kirjan (Kasvun hedelmät … Continue reading

PARISUHDE – VOIMANLÄHDE VAI TAISTELUKENTTÄ?

Nina K. Hyttisen sosiaalipsykologian pro gradu -työ, PARISUHDE – VOIMANLÄHDE VAI TAISTELUKENTTÄ? Vallanjako ja vastuunjako puolisoiden välisen yhteyden selittäjänä, on nyt luettavissa netistä osoitteesta http://www.tasa-arvo.net tai klikkaamalla suoraan yllä olevaa linkkiä. Työn aineistona on kysely, joka tehtiin HMNKY:n avioliittoleirille osallistujille. Ihmettelin Jumalan aikataulujen suuruutta siinä vaiheessa, kun Nina oli juuri jättänyt gradunsa sisään samaan aikaan … Continue reading

HNMKY:n avioliittoleireistä – puolesta vai vastaan?

Uskon (ja tiedän), että Jumala toimii varsin voimallisesti HNMKY:n avioliittoleireillä. Samalla kuitenkin myös iloitsen Lagerspetzien kirjoituksista tässä blogissa, koska ne valaisevat hierarkkisen opetuksen taustoja ja kontekstia. Monen mielestä näin ei voi olla. On valittava puolensa – joko puolesta tai vastaan. Olen ollut HNMKY:n leirillä muutaman päivän hiekkalaatikolla lapsia katsomassa ja iltatilaisuuksissa – olisiko ollut vuonna … Continue reading

Avioliittokoulun opetus ei nouse Raamatusta

Olen juuri saamassa valmiiksi pro gradu -työni parisuhteen valta- ja vastuurakenteista. Tutkimusjoukkona ovat HNMKY:n avioliittoleiriläiset. Tutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako avioliiton vallanjako ja vastuunjako parisuhteen solidaarisuuteen, tunnesuhteeseen ja yhteyteen. Tulokset osoittavat, että tasavertaiset ja kodinhoitovastuuta yhdessä kantavat avioparit voivat paremmin kuin ne pariskunnat, joissa toinen toimii johtajana tai toiselle on sälytetty päävastuu kotitöistä. Namikan avioliittomateriaali on minulle … Continue reading

Tikkurilan naispapit eri mieltä NMKY:n leirin tasa-arvoisuudesta

Näin selviää Vantaan seurakuntien sivuilta, josta näyttää olevan myös Helsingin Sanomien verkkojulkaisun teksti aiheesta. Nyt tulee julkisuudessakin hyvin selvästi esille se musta-valkoisuus, jolla ihmiset, tässä tapauksessa pastorit Pirkko Yrjölä ja Kristiina Kartano, joko näkevät NMKY:n hierarkkisen opetuksen haitallisuuden tai eivät. Tässä näkyy kirjoittajien täysin toisistaan eroava ymmärrys siitä, mitä Raamattu opettaa ‘tasa-arvosta’. HS:ssä, K&K:ssa tänään … Continue reading

Keskustelua julkisuudessa hierarkkisesta avioliitto-opetuksesta

Sari Roman-Lagerspetz, kristitty valtio-opin tutkija, vetosi HMNKY:n hierarkkisen avioliitto-opetuksen lopettamiseksi Tikkurilan seurakunnassa. Mielenkiintoista on lukea Kotimaa-lehden laajaa keskustelua aiheesta. Haastattelivat 6.3. lehdessään laajalti myös tyypillistä leirikävijäpariskuntaa. Siinä tulee esille oikein hyvin tyypillinen ajatus, että hierarkkinen suhde avioliitossa on yhteensopiva tasa-arvon kanssa. Hierarkkisen opin kannattajat tulevat nyt esille suoraan omilla nimillään. ‘HNMKY veti kiistellyn avioliittomateriaalin pois’ … Continue reading

Alamaisuuden suorittamista

Alamaisuuden pitäisi olla ennen kaikkea aina molemminpuolista. Usein alamaisuutta yritetään suorittaa ”hampaat irvessä” tai nöyristellen, koska sitä pidetään esimerkiksi hyvän vaimon ominaisuutena. Tällainen avioliitto-opetus on surullisen vallitsevaa vielä kristillisissä piireissä. Olen itsekin nuorena aviovaimona saanut tällaista opetusta seurakuntani taholta ja yritin toteuttaa tuota hyvän vaimon mallia, vain huomatakseni, että yksinpuolinen alamaisuus ei vielä tee avioliitosta … Continue reading

Synnin seuraukset miehelle ja naiselle: työn raskautta, surua, valtataistelua

Jumala itse puhutteli naista ja miestä lankeemuksen jälkeen kertoen heille mitkä olisivat seuraukset (1 Moos 3:16-18). Kyse ei ollut Jumalan tahdosta tai määräyksestä niin kuin eräät teologit opettavat halutessaan perustella naisen alisteista asemaa. Sekä mies että nainen kääntyvät Jumalasta, elämänsä todellisesta alkusyystä ja lähteestä, toissijaisen elämän lähteensä puoleen: mies maan (työ) ja nainen miehen. Tästä … Continue reading

Miksi tasa-arvo on niin tärkeää?

Mielestäni siinä on kyse perustavaa laatua olevasta Jumalan luomistyöstä. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Tämä jos mikä vaatii ottamaan vakavasti jokaisen ihmisen olemuksen ja aseman. Jokainen ihminen on luotu täsmälleen samanvertaiseksi niin Jumalan kuin ihmisten edessä ja samalla tavalla olemaan luonnon viljelijänä ja varjelijana. Jos otetaan tosissaan luomiskertomus, nähdään siinä ihminen korkeimpana luomakunnan osana maan … Continue reading

1 Kor. 7 Seksuaalisuudesta ja avioliitosta

Kirj. Jorma Karanko Paavali ajatteli kirjeen kirjoittamisen aikaan, että Jeesuksen paluuseen on vain vähän aikaa. Hän ymmärsi puhuvansa viimeiselle sukupolvelle. Avioliitolla uuden sukupolven synnyttäjänä ja kasvattajana ei ollut enää merkitystä. Lasten saaminen oli pois kuvasta. Ilman tämän näkökohdan huomioon ottamista, Paavalille tehdään vääryyttä. Hän ei ole kielteinen avioliitolle vaan hän näkee, että sen aika on … Continue reading

1 Kor 11:3. Kuka on kenenkin pää? Vai apu?

Paavali käyttää tässä kielikuvia valaistakseen sitä, että Jumala on luonut meidät vastavuoroisuuteen – ei toista ilman toista, jokainen ruumiin osa on tasavertainen ja ainutlaatuisella tavalla erilainen ja myös luotu ainutlaatuista tehtävää varten täällä maan päällä – siis tarvitsemaan toisia myös. Siksi on suorastaan järjetöntä olla ottamatta toisia huomioon. Sama kuin ampuisi itseään. Usein tämä tulkitaan … Continue reading

Tulkinnasta miehen hallinta-asemasta naiseen

Uskon, että Jeesus kuolemallaan on meidät kaikki vapauttanut, siis myös naiset vääristä alamaisuussuhteista. Yhteyden yhtenä tärkeänä toteutumisen mahdollistajana mielestäni on ymmärrys miesten ja naisten tasavertaisuudesta Jumalan silmissä ja että meidät on yhdessä luotu luomaan elämää Jumalan tahdon mukaisesti.Olemaan osallisia suuresta armosta Jeesuksen sovitustyön kautta. Tunnustamaan Hänet meidän pääksemme ja olemalla osa Hänen ruumistaan tasavertaisina IHMISINÄ, … Continue reading

1 Ms 5:2. Minkä nimen Jumala antoi meille?

‘ Hän (Jumala) loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja hän siunasi heidät ja antoi heille nimeksi adam (ihminen) silloin kun heidät luotiin ‘ (1 Ms 5:2). Usein kuulee, että ensimmäinen mies antoi naiselle nimen (niin kuin eläimille), joten se merkitsee, että Jumala loi miehen hallitsemaan naista. Mutta koska tämä nimenanto tarkalleen tapahtuikaan? Mies antoi naiselle … Continue reading

1 Ms. 1:26: Kenen hallitsijoita olemme?

Jumala loi meidät hallitsemaan luomakuntaansa. Luomiskertomus kertoo vielä tarkalleen väärinkäsitysten välttämiseksi ketä meidän pitikään hallita: meren kaloja taivaan lintuja karjaeläimiä maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu Listalta puuttuu jotain? Siitä puuttuu kokonaan toiset ihmiset. Jumala ei antanut ensimmäiselle miehelle ja naiselle valtuuksia hallita toisia ihmisiä. Sen sijaan ensimmäiselle miehelle ja naiselle annettiin yhteinen … Continue reading

Ef. kirje 5:21-33. Alamaisuus ja Aristoteleen perhekoodi

En tiedä kumpi on vaikeampaa, oppia oikeanlaista alamaisuutta/alistumista vai oppia olemaan alistumatta väärällä tavalla. Oikea alamaisuus on se ehkä haastavin ja hienoin juttu, koska siinä on kristinuskon ydin. Uskon, että sen kun löytää on löytänyt identiteettinsä Kristuksessa. Tämä on ollut minun matkantekoa aika konkreettisesti ja matka jatkuu. Ef.5 on ehkä vaikein juttu mitä Raamatussa on … Continue reading

Arkisto

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Blog Stats

  • 22,321 hits