Luominen ja lankeemus

This category contains 9 posts

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen

Ensimmäinen luomiskertomus kuvaa luomisen isoa kuvaa (josta tässä blogissa) ja toinen luomiskertomus kuvaa yksityiskohtaisemmin mm. miehen ja naisen luomista. Siksi on syytä lukea tekstiä siinä järjestyksessä johon se on kirjoitettu. Luomiskertomus on ainoa kohta Raamatussa, jossa synti ja synnillinen kulttuuri ei tahraa asioita. En ole VT:n eksegeetti, enkä tunne heidän teorioitaan tekstin synnystä tarkemmin. Lähestymistapani … Continue reading

Aatamin helppo elämä

Ystäväni Patti Ricotta kyseli Jumalalta miksi ihmeessä luomiskertomuksessa on nämä pitkät tarinat kullasta, jalokivistä ja joista yms. mitä Aatamilla puutarhassa oli. Miksi ei mennä suoraan meitä kiinnostavaan asiaan eli ihmisen luomiseen? Hänen saamansa oivallus on karkeasti seuraavanlainen. Jumala kuvaa konkreettisesti miten Aatamilla oli elämässään kaikki mitä ihminen voisi haluta: helppo elämä, hyvä työ, runsan omaisuus … Continue reading

Synnin seuraukset miehelle ja naiselle: työn raskautta, surua, valtataistelua

Jumala itse puhutteli naista ja miestä lankeemuksen jälkeen kertoen heille mitkä olisivat seuraukset (1 Moos 3:16-18). Kyse ei ollut Jumalan tahdosta tai määräyksestä niin kuin eräät teologit opettavat halutessaan perustella naisen alisteista asemaa. Sekä mies että nainen kääntyvät Jumalasta, elämänsä todellisesta alkusyystä ja lähteestä, toissijaisen elämän lähteensä puoleen: mies maan (työ) ja nainen miehen. Tästä … Continue reading

Miksi tasa-arvo on niin tärkeää?

Mielestäni siinä on kyse perustavaa laatua olevasta Jumalan luomistyöstä. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Tämä jos mikä vaatii ottamaan vakavasti jokaisen ihmisen olemuksen ja aseman. Jokainen ihminen on luotu täsmälleen samanvertaiseksi niin Jumalan kuin ihmisten edessä ja samalla tavalla olemaan luonnon viljelijänä ja varjelijana. Jos otetaan tosissaan luomiskertomus, nähdään siinä ihminen korkeimpana luomakunnan osana maan … Continue reading

1 Kor 11:3. Kuka on kenenkin pää? Vai apu?

Paavali käyttää tässä kielikuvia valaistakseen sitä, että Jumala on luonut meidät vastavuoroisuuteen – ei toista ilman toista, jokainen ruumiin osa on tasavertainen ja ainutlaatuisella tavalla erilainen ja myös luotu ainutlaatuista tehtävää varten täällä maan päällä – siis tarvitsemaan toisia myös. Siksi on suorastaan järjetöntä olla ottamatta toisia huomioon. Sama kuin ampuisi itseään. Usein tämä tulkitaan … Continue reading

1 Ms 5:2. Minkä nimen Jumala antoi meille?

‘ Hän (Jumala) loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja hän siunasi heidät ja antoi heille nimeksi adam (ihminen) silloin kun heidät luotiin ‘ (1 Ms 5:2). Usein kuulee, että ensimmäinen mies antoi naiselle nimen (niin kuin eläimille), joten se merkitsee, että Jumala loi miehen hallitsemaan naista. Mutta koska tämä nimenanto tarkalleen tapahtuikaan? Mies antoi naiselle … Continue reading

1 Ms. 1:26: Kenen hallitsijoita olemme?

Jumala loi meidät hallitsemaan luomakuntaansa. Luomiskertomus kertoo vielä tarkalleen väärinkäsitysten välttämiseksi ketä meidän pitikään hallita: meren kaloja taivaan lintuja karjaeläimiä maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu Listalta puuttuu jotain? Siitä puuttuu kokonaan toiset ihmiset. Jumala ei antanut ensimmäiselle miehelle ja naiselle valtuuksia hallita toisia ihmisiä. Sen sijaan ensimmäiselle miehelle ja naiselle annettiin yhteinen … Continue reading

Luominen ja lunastus

Miksi maailmassa on eriarvoisuutta, sortoa ja epäoikeudenmukaisuutta? Ihmiset ovat epäluuloisia toisiaan kohtaan ja usein pelkäävät toisiaan. Onneksi on myös luottamusta, rohkaisua, arvostusta ja rakkautta, mutta usein näissä on myös mukana epävarmuutta. Kuitenkin ihmisten syvin kaipuu on olla arvostettu, hyväksytty ja rakastettu. Millä tavoin tämä kaipuu olisi tyydytettävissä? Valta, rikkaus ja muu ei lopultakaan tuo tätä, … Continue reading

Luominen ja lunastus

Luomisesta ja lunastuksesta 2. 1 Ms 1 kuvaa kaiken alkua. Ihminen on iankaikkisuusolento. Tämä on jokaisen ihmisen sisäinen tuntemus, koska kukaan ei (ainakaan nuorena) usko kuolevansa. Vasta myöhemmin, ja varsinkin materialistisen maailmankatsomuksen omaksuttuaan, ihminen alistuu kuoleman edessä ja ajattelee että ‘mihin puu kaatuu, siihen se maatuu’. Oikea vastaus ihmisen sisäiseen tuntemukseen on Raamatun alkulehdillä. Vaikka … Continue reading

Arkisto

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Blog Stats

  • 22,321 hits