Hyttinen Nina K.

This category contains 3 posts

Epätasa-arvo ei ole raamatullista

Kirj. Nina K. Hyttinen Olen juuri saanut valmiiksi pro gradu -tutkielmani parisuhteen valta- ja vastuurakenteista. Tutkimusjoukkona olivat HNMKY:n avioliittoleiriläiset. Tutkimustulosten mukaan tasa-arvoiset ja yhdessä vastuuta kantavat pariskunnat voivat paremmin kuin epätasa-arvoisissa avioliitoissa elävät pariskunnat. Kuitenkin HNMKY:n avioliittokursseilla opetetaan hierarkkista parisuhdetta, jossa mies on vaimon auktoriteetti ja johtaja. Mielestäni on turha väittää tällaista opetusta tasa-arvoiseksi. Vaikka … Continue reading

Avioliittokoulun opetus ei nouse Raamatusta

Olen juuri saamassa valmiiksi pro gradu -työni parisuhteen valta- ja vastuurakenteista. Tutkimusjoukkona ovat HNMKY:n avioliittoleiriläiset. Tutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako avioliiton vallanjako ja vastuunjako parisuhteen solidaarisuuteen, tunnesuhteeseen ja yhteyteen. Tulokset osoittavat, että tasavertaiset ja kodinhoitovastuuta yhdessä kantavat avioparit voivat paremmin kuin ne pariskunnat, joissa toinen toimii johtajana tai toiselle on sälytetty päävastuu kotitöistä. Namikan avioliittomateriaali on minulle … Continue reading

Miksi seurakunnissa on naisenemmistö?

Miksi naisia syrjivissä seurakunnissa enemmistö seurakuntalaisista on naisia? Olen huomannut, että jos pastorit ja vanhimmisto tai johtotiimi koostuu vain miehistä, sitä vähemmän seurakunnassa on miehiä. Tämä on oikeastaan aika loogista. Jos nimittäin johtajuus ankkuroidaan miehiin, seurakunnasta saattavat paeta sellaiset miehet, jotka eivät ehdi/jaksa/halua pyrkiä seurakunnan johtajistoon. Mies voi kokea noloksi olla riviseurakuntalainen, jos miehisyys yhdistetään … Continue reading

Arkisto

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Blog Stats

  • 22,367 hits