RATAS PROJEKTIT, Uganda: kummi-ja koulutyö

Lisää lapsia, lisää tiloja, lisää haasteita

Rwentobon koulu pääsi jatkamaan toimintaansa täysipainoisesti koronapandemian jälkeen. Connie Birungi kirjoitti World Shine Ministries -järjestön nimissä alkuvuodesta 2023 Rataksen kummikoordinaattorille:

Terveisiä Ugandasta ja erityisesti Rwentobosta. Kiitämme Jumalaa, joka on johtanut meidät 3. lukukauden loppuun, ja lapset ovat palanneet kotiin vanhempiensa tai holhoojiensa luo. Luottamus hoitajien, erityisesti lähimpien omaisten hyvään tahtoon, näyttää olevan perusedellytys nuorten terveelle fyysiselle, psyykkiselle ja henkiselle kehitykselle. Valitettavasti monet lapset kokevat rakkauden ja suojelun sijaan laiminlyöntejä ja väkivaltaa. Perheväkivaltaa ei ole ainoastaan köyhissä perheissä, vaan sitä esiintyy kaikenlaisissa perheissä taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Pyrimme tarjoamaan lapsille Jumalan sanan pohjalla toimivan, vakaan oppimisympäristön alueella, jossa vallitsee suurenmoinen luonnonkauneus, mutta myös valitettavan huomattava köyhyys. Iloitsemme siitä, että henkilökunnan asenne lapsia kohtaan on myötätuntoinen ja omistautuva. Koulun sponsoriohjelmaa koordinoiva Kenneth on saanut avukseen uuden harjoittelijan.

Koulujen avautuminen 2022 ja ensimmäinen kouluvuosi pandemian jälkeen

Rwentobon koulun  oppilaat olivat innoissaan kun pääsivät opiskelemaan pitkän lähes kaksivuotisen tauon jälkeen.  Koulun sekä kummien ja koulun ajankohtisten tarpeiden tukijoiden pandemian aikana antama tuki perheille osoittautui tässä ratkaisevan  tärkeäksi. Suurin osa lapsista pääsi jatkamaan koulunkäyntiä pandemian jälkeen ja koulupudokkainen määrä oli muita Ugandan kouluja vähäisempi, mutta heitäkin oli.

Pandemian aikana varsinkin tyttöjen kohdalla Ugandassa kuten muuallakin lapsiavioliitot, teiniraskaudet ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja perheongelmiin liittyvät vaikeudet lisääntyivät, samoin lapsityövoiman käyttö. Ugandassa kuten Rwentobossakin pyrittiin kuitenkin tukemaan näitä tyttöjä tekemällä erityisjärjestelyjä, jotta he pystyivät edelleen käymään koulua ja opettajia valmennettiin kohtaamaan lapsia heidän kokemiensa traumaattisten kokemusten jälkeen.

Koulusulun aikana erityisesti joillakin pojilla motivaatio palata kouluun laski,  jotka olivat saattaneet pitkän koulusulun aikana löytää joitakin pieniä tienaamismahdollisuuksia, mm. kuljettamalla mopolla tiiliä tms. Heitä kuitenkin motivoitiin ajattelemaan asiaa uudelleen ja näkemään koulun sijoituksena tulevaisuuteen ja ammattiin ja heitä saatiin palaamaan kouluun viiveen jälkeen. Koulu teki myös projektisuunnitelman uuden puutyöluokan alkamiseksi, johon erityisesti koulupudokkaat ja myös kyläläiset joilla ei ammattia voisivat tulla ja opetella taitoja, josta saisivat myös ansaintamahdollisuuksia. Tähän ei kuitenkaan toistaiseksi ole löytynyt varoja.

Oppilaat saivat kouluun palatessaan iloita uudesta tyttöjen 100-paikkaisesta asuntolasta, joka suomalaisten tuella oli valmistunut sulun aikana kesällä 2021 asumiskuntoon. Kyläläiset toivat tyttöjä myös  turvaan luotettavaksi kokemansa koulun uuteen asuntolaan. Haasteena oli, että uusi asuntola täyttyi heti ensimmäisenä kuukautena lähes puolet ylipaikoille ja monet lapset nukkuivat lattialla.

Koulun tilanne uuden lukuvuoden 2023 alkaessa

Koulu pystyi lähes koko pandemiasulun jälkeisen kouluvuoden toimimaan taas lähes normaalisti. Kuitenkin syksyllä 2022 Ugandaa uhkasi uusi ebola-epidemia, ja Kampalassa ja sen pohjoispuolella ilmeni myös ebola-tartuntoja. Taudin vaarallisuuden takia ja sen leviämisen estämiseksi koko maan koulujen joululomaa pidennettiin yli kuukaudella ja ne avautuivat uudelleen helmikuun alussa 2023. Sekä Ugandan lääkintähenkilöstön että kansainvälisten järjestön toiminnan avulla WHO julkisti Ugandan alkuvuonna 2023  ebolavapaaksi ja uhkaavan vaarallisen epidemian leviäminen  oli saatu torjuttua!

Vaikka pandemian aikana pystyttiin pitämään henkilökunta työllistettynä, toisin kuin useissa muissa yksityiskouluissa,  niin koulun kulujen kasvaessa jouduttiin muuta henkilökuntaa myös jonkin verran vähentämään. Tällä hetkellä koulussa on yhteensä 40 henkilökunnan jäsentä, josta opetushenkilökuntaa  on vajaa puolet.  Aiemmin suurissa luokassa oli usein kaksi opettajaa opettamassa, mutta pandemian jälkeen resurssien niukentuessa opettajat joutuvat opettamaan yksin entistä isompia jopa yli 80 oppilaan luokkia ahtaissa opetustiloissa.  Suomalaisten tuen avulla pystyttiin kuitenkin rakentamaan valmiiksi kaksi uutta luokkahuonetta, jonka avulla oppilasmäärä hieman väheni mutta myös opettajien tarve on suurempi. Edelleen on kiireinen tarve saada lisää opetustilaa, jossa opettajat voivat jakaa oppilaita eri ryhmiin

Oppilasmäärän kasvaminen ja ajankohtaiset haasteet ja tarpeet keväällä 2023

Koska yksi koulunkäynnin aloittava ikäluokka ei tänä aikana päässyt lainkaan kouluun, tuli tarve perustaa rinnakkaisluokkia koulun aloittaville oppilaille. Koulun normaalien juoksevien menojen alkaminen ja oppilasmäärän kasvaminen on samanaikaisesti kustannusten nousun kanssa tuonut suuria taloudellisia haasteita koulun päivittäisen toiminnan ylläpitämiseen sekä opettajien ja henkilökunnan palkkoihin, jotka ovat jo valmiiksi keskitasoa pienemmät.

Koulujen avauduttua  tammikuussa 2022 lähes kahden vuoden tauon jälkeen olivat päivittäisen toiminnan juoksevat kulut mm. pandemiaan liittyvän hintojen huomattavan nousun takia kasvaneet. Viime vuoden haasteina ovat olleet erityisesti opettajien jo valmiiksi keskitasoa alempien palkkojen rahoitus sekä koulutarvikkeet, joita ei ole riittänyt kaikille lapsille. Myös ruoan hinnan nousu v. 2023 alkuun mennessä lähes kaksinkertaiseksi on tehnyt talouden hyvin tiukaksi, eivätkä koulu- ja kummimaksut eivät ole riittäneet kattamaan kaikkia kuluja.  Koululla on myös paljon lapsia, joiden vanhemmat eivät pysty maksamaan koulumaksuja tai pystyvät maksamaan niistä vain n. puolet ja ruoan hinnan noustessa yhä vähemmän.

Tämän vuoden 2023 tammikuussa alkaneena uutena lukuvuonna on kouluun tullut yhä enemmän orpoja ja yksinhuoltajien lapsia, joiden vuoksi kummien ja tukijoiden tarve on entisestään lisääntynyt.

Kiitosaiheena on, että koulu on saanut v. 2022 suomalaisten ystävien tukea myös ylipaikoille täyttyneen asuntolan toisen kerroksen rakentamiseen ja tyttöjen asuntolan toinen kerros oli juuri 2023 vuoden alussa valmistumassa! Asuntolaan liittyen koulun keskeinen ajankohtainen tarve on , että se saisi vielä puuttuvat varat  kerrossänkyjen, patjojen ja petivaatteitten hankkimiseen asuntolaan, jotta lapsilla on paikka missä nukkua! – Koulu pystyy hankkimaan nämä paikallisena yhteishankintana, joiden kustannus yhtä vuodepakkaa kohti on n. 55 euroa (puolet kerrossängystä n.30e, patja 15e ja peitto sekä lakanat 10e/ lapsi). Tämä  on yksi kohde johon koulu tänä keväänä tarvitsee ajankohtaisten tarpeiden tukea.

Oikealla Connie Birungi iloitsee tyttöjen asuntolanhoitajan kanssa  uuden suomalaisten ystävien tuella rakennetun  1.krs 100-paikkaisen asuntolatiloista. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa jo asutaan, mutta toisesta kerroksesta puuttuu vielä sänkyjä, patjoja ja vuodevaatteita.

Muina tämän lukuvuoden erityishaasteina on ruoan hinnan kallistuminen jo puolella johon koulumaksut riittävät yhä vähemmän, kun samasta syystä myös huoltajilla on haasteita niitä maksaa.

Kolmantena ajankohtaisena asiana on  se, että kouluun on tullut yhä enemmän orpoja tai yksinhuoltajien lapsia joilla ei ole kummia eikä ketään jotka maksaisivat koulumaksut. Koska kummeja tarvitsevia lapsia on paljon enemmän kuin kummeja saaneita.  Koulumaksuja tarvitaan koulun juoksevien kulujen kattamiseen, kuten opettajien ja henkilökunnan palkkoihin, kouluruokailuun 3 ateriaa päivässä, rakennusten ylläpitoon, koululaisten kuljetuksiin ja hallinnollisiin kuluihin, kirjanpitoon, viestintään jne. 720 oppilaan koulun toiminnan organisoimisessa työtä riittää.

Lue lisää kummi- ja koulutyöstä tai kysy lisätietoja Ratas ry:n kummityön vapaaehtoistyöntekijöiltä:

wsmkoulutyo (at) gmail.com

p.0413114959  tai  p.0400519148

Advertisement

Discussion

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Kummiohjelma kehittyy – RaTas – Kristillisen tasa-arvon puolesta ry - March 21, 2023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Arkisto

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Blog Stats

  • 23,425 hits

Arkisto

Blog Stats

  • 23,425 hits
%d bloggers like this: