Mikkola Anne, RATAS PROJEKTIT, Uganda - FGM

Kehitysyhteistyöhankehakemus jätetty FGM-projektin jatkamiseksi Ugandassa

Nyt se sitten tapahtui. Siis että Saara Ruokonen ihan oikeasti täytti UM:n 15-sivuisesta kehitysyhteistyöhankehakemuksesta kaikki lokerot ja hakemus jätettiin eilen juuri ennen viimeistä jättöaikaa. Haemme rahoitusta kolmeksi vuodeksi sille, että naisten silpomisen vastaista työtä voitaisiin jatkaa Ugandassa.

Paikallinen yhteistyökumppani on alueen anglikaanikirkon eli Church of Ugandan hiippakunta. Piispa Augustine Salimolta tuli kaikilla vaakunoilla varustettu paperi, jossa ilmoitettiin yhteistyöhalukkuus jatkaa aloitettua työtä ja valmius hoitaa projektin taloushallinto Ugandan päässä. Varsinaisen suunnitelman vuosiksi 2014-2016 teki tai meille toimitti ainakin sikäläinen kontaktihenkilömme, kyläpäällikkö Delmark Mangusho. Saara sitten kirjasi siitä hakemukseen mitä he suunnittelevat tekevänsä. Saaralta joku voisi sitten kysyä, että restauroiko hän hiukan Delmarkin CV:tä, jonka loppurivillä luki: Jesus is my Savior. Valtionhallinto siellä Ugandan päässä on vähän erilaista kuin meillä. Siellä kuulemma hallituksen kokouksetkin aloitetaan rukouksella.

Suunnitelman tekivät siis aivan itsenäisesti paikalliset Delmarkin johdolla. Minä vaan odottelin epäuskoisena, että mitähän sieltä tulee ja tuleeko ajoissa. Saaralla oli kuitenkin isompi usko. Delmarkille annettu rajoitus oli kaiketi lähinnä vain projektin loppusumma. Laskimme, että koko hässäkkä ei saa maksaa vuosittain yli 20 000 euroa, jotta kykenemme vastaamaan omavastuustamme. Meidän suomalaisten vastuulla on kerätä rahoista 7,5% rahana, toinen 7,5% voi olla omaa työtä, ja loput 85% sitten maksaa UM, siis jos meille tukea myönnetään, tietenkin.

Hakemuksessa kysyttiin, miten hanketta on suunniteltu. Siihen Saara kirjaili koko systeemin historian tällä lailla:

”Hankeidea syntyi, kun Saara Ruokonen luki kesällä 2012 Delmark Mangushon raportin Afrikan lasten päivän tapahtumasta ja siihen liitetystä FGM-vastaisesta kampanjasta Bukwossa Itä-Ugandassa. Ruokonen tunnisti, että FGM-vastainen kampanja olisi selkeä hanke ja Mangusholla on kyky organisoida, johtaa ja kouluttaa osallistavasti. Lisäksi Mangusholla on työnsä kautta suhteet koota yhteen eri kirkkojen johtajat sekä hallinnon ja koulutuksen toimijoita, miten FGM saataisiin loppumaan Kapchorwan, Kweenin ja Bukwon alueella Itä-Ugandassa.

RaTas on tehnyt Ugandassa yhteistyötä World Shine Ministries -järjestön (WSM) kanssa vuodesta 2002, jolloin Anne Mikkola opetti siellä WSM:n kutsusta eri seurakunnissa naisten ja miesten tasa-arvoa. Mikkola pyysi sittemmin mukaan amerikkalaisen Patti Ricotta’n. He ovat sen jälkeen käyneet monta kertaa Ugandassa luennoimassa aiheesta.

Vuoden 2007 vierailulla WSM:n toiminnanjohtaja Robert Erone totesi, että tämä opetus voisi auttaa sabiny-heimoa luopumaan FGM:stä. Erone on kotoisin läheltä sabinien aluetta ja 2010, kun FGM:n kielto tuli voimaan ja olisi taas FGM-seremonian aika, hän kutsui Ricottan opettamaan. Ricotta pyysi mukaan Mikkolan.

Ruokonen oli joulukuussa 2010 työmatkalla Sambiassa UNDP:n seminaarissa, jossa tapasi ugandalaisen juristin ja entisen ministerin Miria Matemben. Ruokonen kertoi Mikkolan ja Ricottan tulevasta Ugandan matkasta ja Matembe pyysi heitä ottamaan yhteyttä. Ricottan aikataulusyistä seminaari oli Kapchorwassa tammikuussa 2011, myös Matembe opetti siellä. Kyläpäällikkö Delmark Mangusho organisoi seminaarin ja RaTas osallistui sen kustannusten kattamiseen (suurin osa tuli Ricottan kautta). Mangusho on myös WSM:n yhteystyökumppani. Mikkola ja Ricotta kävivät opettamassa samasta aiheesta myös tammikuussa 2012 ja Ricotta tammikuussa 2013.

Mangusho järjesti tammikuussa 2013 eri tunnustuskuntien johtajille tapaamisen, miten FGM saadaan alueella loppumaan. Mangusho on työstänyt suunnitelmaa yhdessä avaintoimijoiden kanssa sekä ollut yhteydessä alueen piispaan. Sebein hiippakunta on alueella luotettavin kumppani taloudenhoidossa ja se on lupautunut hoitamaan hankkeen talouden.

Ruokonen on ohjeistanut Mangushoa, on vaihdettu sähköposteja, soitettu Skypellä ja käyty videoneuvotteluja. Mangusho hoiti tarvittavat viranomaisyhteydet, joten hankevalmistelumatkaa ei enää tarvittu. RaTas on lähettänyt Mangusholle rahaa hänen kulujensa peittämiseksi.”

Noinhan se meni. Todenmukainen kuva.

Hanke lyhyesti
Hakemukseen pitää täyttää myös lyhyt kuvaus hankkeesta. Se kuuluu näin:

“Ugandassa oli enää yksi heimo (sabinyt), jonka parissa tyttöjen ympärileikkausta (FGM) harjoitettiin, kun se kiellettiin lailla 2010. Kieltoa ajoi erityisesti lakitieteen tohtori ja ministeri Miria Matembe. Nyt kiellosta huolimatta FGM-seremoniaa järjestetään edelleen parillisten vuosien joulukuussa. FGM-käytäntöä on harjoitettu tuhansia vuosia ja siihen liittyy monia uskomuksia, joista halutaan edelleen pitää kiinni, osin tietämättömyyteen perustuen, osin haluten vaalia vanhaa perinnettä.

Sabiny-heimoon kuuluu noin 225 000 ja se asuu Ugandan itä-osassa. Alue on heikosti kehittynyt, mutta sen infrastruktuuria on nyt alettu parantaa. Paikallisten viranomaisten lisäksi kristilliset kirkot ovat tärkeitä mielipidevaikuttajia. Hankkeen päätavoitteena on luoda alueen päättäjien, hallinnon, poliisin, koulutuksen, terveydenhuollon, kirkkojen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kesken yhteistyöverkosto, joka yhdessä toimien pystyy muuttamaan asenteet FGM-vastaisiksi ja tarvittaessa luomaan jonkin vaarattoman rituaalin korvaamaan tätä toimenpidettä.

Kehityspoliittisista läpileikkaavista teemoista hankkeessa keskeisenä on tyttöjen ja naisten terveydellisen yhdenvertaisuuden toteutuminen. FGM-käytännön lopettaminen poistaa sen tuomat tyttöjen ja naisten terveydelliset, jopa elämää uhkaavat haitat, kuten kivut ja ongelmat seksuaali- ja lisääntymisterveydessä. Se parantaa myös sukupuolten välistä tasa-arvoa, sillä näin tytöt ja naiset ovat sosiaalisesti hyväksyttyjä toimijoita ilman, että heidän ruumistaan silvotaan. Näin parannetaan naisten ja tyttöjen asemaa ja ihmisoikeuksia tällä syrjäisellä ja heikosti kehittyneellä alueella.

Hankkeessa luodaan uusi rakenne, toimintamalli, joka kokoaa alueen kaikki eri toimijat ja mielipidevaikuttajat yhteen. Näin opitaan yhdessä kehittämään omaa yhteisöä, edistämään demokratiaa, mutta ennen kaikkea parantamaan tyttöjen ja naisten ihmisarvoa ja oikeuksia. Keskeisimmät hanketoiminnot on kouluttajien kouluttaminen ja paikallisten toimijoiden ja mielipidevaikuttajien tukeminen FGM-vastaisessa valistustyössä.

Alueen asukkaat ovat valtaosin kristittyjä. Seurakunnat ovat tärkeimpiä mielipidevaikuttajia näiden ihmisten elämässä. Siksi mukana on alueen eri tunnustuskunnat ja niiden johtajat paikallishallinnon, koulujen ja muiden toimijoiden lisäksi.”

Mitä kaikkea suunnitelmassa oli tarkemmin?
Vuonna 2014 oikeastaan aika paljon olisi tapaamisia noissa kylissä eri ihmisten välillä, ja suunnitelman tarkentamista. Ainakin valistusta aiotaan tehdä kouluissa ja radion kautta. Koska alue on valtaosin kristillinen ja hyvin syrjäinen, kirkko on niitä ainoita toimijoita, joka tavoittaa ihmiset ruohonjuuritasolla.

Saara oli kirjaillut hakemukseen ihan oikein, että uskallamme lähteä projektiin sen tähden, että kirkot ovat sitoutuneet tähän. Pelkät ihmisoikeusjärjestöt ovat aika voimattomia ympäristössä, jossa ihmisoikeuksia ei arvosteta sillä lailla kuin meillä. Tarkoitus on, että myös poliisista voisi tulla ”ystävä”. Nythän poliisia pakoillen tytöt viedään usein silvottaviksi Kenian puolelle, jossa Sabineja asuu myös.

Koska Delmarkin järjestämissä tapaamisissa viime vuoden puolella toimijat jo tulivat yhteen ja ilmaisivat yhteisen tahtotilansa saada silpominen loppumaan, näyttäisi että kaikki on yhdessä tehden mahdollista.

Suunnitelmaan kuuluu myös vuosittaisia seminaareja, joihin minun ja Pattin on tarkoitus mennä kerran vuodessa jatkamaan näitä tasa-arvo-opetuksiamme. Se oli mukana Delmarkin suunnitelmassa. UM maksaisi suunnitelman mukaan toki vain minun ja Saaran matkat sinne. Saara on päävastuussa tästä koko kuvioista ja tietää miten noita kirjanpito- ja muita asioita pitää hoitaa asiallisesti. Kerran vuodessa hän sitten tarkistaisi ja ohjeistaisi paikallisia paikanpäällä niin, että homma hoituu taiteen sääntöjen mukaan.

Nyt täytyy sitten vaan maltillisesti jännityksellä odotella marraskuun loppuun. UM on viime vuosina hyväksynyt kansalaisjärjestöhakemuksista noin 60 prosenttia. Tämä on ainakin kovasti linjassa heidän tavoitteidensa kanssa.

Siitä kulttuurin muutoksesta
Sitä voisi kuvata vaikka näin.

delmark

Tässä kuvassa näemme kyläpäällikkö Delmarkin ilmeen kun hänelle valkenee, että jos aiomme viimeisenä seminaaripäivänä ehtiä hoitaa kaikki asiat, hänen on otettava kyytiiinsä valkoinen nainen (Muzungu), ja ajattava tämä takanaan pitkin ”pääkaupungin” katuja ja lopulta hiippakunnan pääkirkolle, jossa pastorit ja muut odottavat.

Ja niin sitä sitten mennään. Ilmeisesti Pyhä Henki puhui Delmarkille, että ”asia ok”. Sillä välin kun Delmark ja Patti kävivät pankissa, me muut olimmekin ehtineet autolla jo kirkolle ja saimme seurata osallistujien reaktioita kun heidän päällikkönsä ja heille jo tuttu Patti saapui paikalle tällä kertaa hiukan arveluttavassa asussa eli housuissa. Ihan huvittunein ilmein, ehkä hiukan kummeksuen näyttivät tästä kulttuurishokista selviävän. Toki Patti selitti tilanteen. Hätä ei lue lakia. Ihan hyvä oppi sekin.
delmark and patti

Laitanpa nyt alle vielä virallisemmankin potretin meistä piispan asunnon edestä. Yhtänä päivänä söimme siellä lounasta. Piispan tunnistaa sielläkin paidan väristä. Eli kuvassa keskellä piispa Augustine Salimo vaimonsa kanssa. Piispan koti oli aika tavallinen ugandalainen sellainen. Ei ollut esimerkiksi vesivessaa tai muuta sellaista varakkaamman keskiluokan länsimaista elintasoakulutusta. Sellaista ei tuolla alueella tainnut olla missään. Meidän luksushotellimme (Noah’s Ark) executive siivessä kylmä vesi tuli hiljakseen sisään ja meni ulos, mutta kuuma tuotiin tarvittaessa kanistereilla.
piispan luona

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Arkisto

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Blog Stats

  • 22,914 hits
%d bloggers like this: