Mikkola Anne, Nais- ja mieskuvat, Seurakunta, Tim.kirjeet

1 Tim. 2. Naisen tulee kuunnella opetusta – tänäänkin?


Tämän luvun voi nähdä koskevan rauhaa ja rukousta kristityn elämässä. Tässä on myös yksi niistä pääkohdista, joita kristikunnassa on käytetty naisten vaientamiseen, ja seurakuntaelämän sisäisen ’rauhattomuuden lietsomiseen’. Tämän kaltaisia kohtia yhdistää se, että niitä ei oikein kukaan ymmärrä, joten hierarkkiseen seurakuntamalliin sitoutuneet miehet (ja naiset) mielellään ottavat nämä kohdat palvelemaan tarkoituksiaan. Nimenomaan jakeet 11-15 ovat ne, joihin tartutaan. Jakso alkaa ’Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti.’ Sitten Paavali perustelee käskyään sillä että petetyksi Eedenissä tuli nainen, ei mies.

Todennäköisesti kehitysmaan ihminen tänäänkin ymmärtäisi meitä paremmin, miksi Paavali tässä nimenomaan käskee naisia oppimaan. Koko jakso alkaa käskyllä kuunnella opetusta! Loppu on perustelua tälle radikaalille väitteelle. Paavali halusi nostaa naiset seurakunnan elämään, niin että heidän julkisen elämän sisältö olisi jotain muuta kuin ’hiuslaitteet, kultakorut ja kalliit vaatteet’ (mikä sivumennen sanoen on naisille vaikkapa Afrikassa tänäänkin yllättävän tärkeää – vaikka ei olisi varaa maksaa lasten koulumaksuja). Naisten oli ensin opittava, ja se olisi mahdollista vain hiljentymällä kuuliaisesti kuuntelemaan ja oppimaan. ’Hiljaa’-sana on tässä ’hesychia’, joka merkitsee sellaista ’harrasta/pyhää/Jlaa kuuntelevaa’ hiljaisuutta. Myös miesoppilaat oppivat näin ’hiljaa ja kuuliaisena’. Näiden naisten, jotka vasta olivat oppimassa, ei ollut sallittua opettaa miehiä ainakaan tässä väkivaltaisessa hallitsemismielessä (authenteo). Tätä verbiä ’authenteo’ ei käytetä Raamatussa kuin tässä yhdessä kohdassa, mutta muussa kirjallisuudessa sillä on lähes ’toista murhaava’ merkitys. Eli hyvin negatiivista hallitsemista, joka ei kuulu ylipäätään kristityn elämään. Paavali perustelee sitten käskyään naisille oppia, sillä että he eivät joutuisi petetyksi niin kuin Eeva. Paavali halusi vapauttaa naiset lankeemuksen seurauksista ja tietämättömyydestä, ei pitää heitä siinä tilassa. Hän halusi nostaa heidät srk:n täysivaltaisiksi jäseniksi. Hän ei tyytynyt vallitsevaan tilaan. Mitä luulet, että Paavali tekisi nykypäivän seurakunnassa? Kannustaisi naisia yhä kuuntelemaan lisää opetusta?

Jaetta 15 (Lasten synnyttäjänä on pelastuva) on vaikea selittää. Siinä ehkä auttaa huomata, että lapset-sana ei ole alkukielessä monikossa vaan ilmaisu on tyyliin ’through childbirth’. Jotkut selittävät, että tämä lapsen syntymä viittaa Jeesukseen. Toiset viittaavat siihen, että joissain osissa juutalaisuutta Eevan kirous liitettiin nimenomaan siihen, että nainen usein kuoli lasta synnyttäessään. Paavali viittaisi tämän tulkintatavan mukaan siihen että kristittyjen Jumala pelastaa tässäkin. Tärkeintä on Jumalalle pyhitetty elämä – elossa tai kuolleena.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Arkisto

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Blog Stats

  • 22,452 hits
%d bloggers like this: