Latest Post

Rwentobon asuntolan rakentaminen on alkanut

World Shine Ministries -järjestön ylläpitämän Rwentobon koulun yhteyteen on suunniteltu tyttöjen asuntola, jossa tytöt voivat asua lukukausien aikana. Tyttöjen koulunkäyntiä on tähän asti vaikeuttanut se, että koulumatka on pitkä ja turvaton. Osa joutuu kokemaan väkivaltaa myös kotona. Asuntolaan on tarkoitus majoittaa ensi vaiheessa noin sata koululaista ja myöhemmin toiseen kerrokseen 100 lisää. Asuntolaan kuuluu majoitustilojen … Continue reading

Arkisto

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Blog Stats

  • 22,367 hits